ΕγκΙΚΑ 35/27.4.2012

Απλούστευση Διαδικασίας προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης των ενταχθέντων στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Ταμείων μετά την 1-6-2003 και Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης των συγχωνευθέντων στο τ. Ι.Κ.Α.- Τ.Ε.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Επικουρικών Ταμείων

κάνετε click εδώ για να δείτε το κείμενο