ΠΟΛ 1265/30.12.2011

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄/23-4-2010) σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα

κάνετε click εδώ για να δείτε το κείμενο