ΕγκΙΚΑ 95/29.12.2011

Αυτασφάλιση στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. απολυομένων ηλικίας 55 – 64 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.3996/2011

κάνετε click εδώ για να δείτε το κείμενο