ΕγκΥΕΚΑ 14354/522/12.9.2011

Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, έτους 2011.

κάνετε click εδώ για να δείτε το κείμενο