ΠΟΛ 1219/24.10.2011

Κοινοποίηση γνωμοδότησης περί της επιβολής ή μη προστίμων του Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντα υποχρέου.

κάνετε click εδώ για να δείτε το κείμενο