ΕγκΥΕΚΑ Φ80000/16606/470/10.10.2011

Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α΄).

κάνετε click εδώ για να δείτε το κείμενο