Έναρξη έκδοσης τοπικού αθλητικού περιοδικού

Γραφίστας θέλει να κάνει έναρξη στην εφορία για την έκδοση τοπικού αθλητικού περιοδικού που θα διανέμεται δωρεάν και θα διαφημίζονται σε αυτό επιχειρήσεις με ένα μηνιαίο κόστος. Ποιές διαδικασίες απαιτούνται στην εφορία και ποιές φορολογικές υποχρεώσεις, τέλη κ.λπ. έχει με αυτή την έναρξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με την υπόθεση ότι ο γραφίστας εργάζεται στον τομέα του και είναι ήδη επιτηδευματίας, θα πρέπει να προσθέσει νέα δραστηριότητα (έκδοση περιοδικού), με κατάθεση δήλωσης μεταβολής στο τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ φορολογίας του. Η νέα αυτή δραστηριότητα περιγράφεται ως έκδοση εντύπων περιοδικών γενικού ενδιαφέροντος  και έχει Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 58.14.11. Σκόπιμο είναι να αναζητηθεί και ο ΜΣΚΚ, της ΑΥΟ 17418/1985 (όπως ισχύει) που είναι 6%, για εκδότη επαρχιακής εφημερίδας ή περιοδικού (ΚΑ 3213) και 10%, για εκδότη εφημερίδας ή περιοδικού (ΚΑ 3212), για τις ανάγκες του αυτοελέγχου. Σημειώνουμε ότι η εκδοτική δραστηριότητα, χαρακτηρίζεται παραγωγή και εντάσσεται στον βιοτεχνικό κλάδο (κατηγορία 3, της ως άνω απόφασης). Κατά την υποβολή της δήλωσης μεταβολής, από το τμήμα μητρώου της ΔΟΥ, θα ζητηθεί  βεβαίωση εγγραφής του υπόχρεου στον ασφαλιστικό φορέα που προβλέπεται για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ή ενδεχομένως την απαλλαγή του, λόγω της ήδη υφιστάμενης ασφαλιστικής του εικόνας. Απαραίτητη είναι επίσης η εγγραφή σε Επιμελητήριο, το οποίο θα ενεργήσει τον έλεγχο της επωνυμίας ή του ονόματος του περιοδικού.

Σε ότι αφορά την διακίνηση και την δωρεάν  διάθεση του εντύπου (περιοδικού), σχετικό είναι το Έγγραφο της Διοίκησης με αριθμό 1113950/1992, στο οποίο αναφέρεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής, κατά την ως άνω διακίνηση, προς τους επιτηδευματίες - διαφημιζόμενους, ή προς τρίτους αναγνώστες. Προϋπόθεση για την απαλλαγή από την έκδοση δελτίου αποστολής, είναι το περιοδικό (ή η εφημερίδα), να διανέμεται δωρεάν και να αναγράφεται σε αυτό σχετική ένδειξη για την δωρεάν διάθεση. Ωστόσο, από τις εκδοτικές επιχειρήσεις, εκδίδεται κανονικά δελτίο αποστολής, κατά την διακίνηση των εντύπων (εφημερίδων ή περιοδικών) τόσο προς τα πρακτορεία διανομής, όσο και προς τους υποπράκτορες εφημερίδων και περιοδικών (εφημεριδοπώλες), καθώς και προς τα τελικά σημεία πώλησής τους (περίπτερα κ.λπ.). Κατά την τελευταία αυτή περίπτωση, θα πρέπει να εκδίδεται επίσης δελτίο αποστολής, εφόσον παραλαμβάνονται επιστρεφόμενα έντυπα απευθείας, χωρίς την μεσολάβηση πρακτορείου ( ή υποπράκτορα).

Για το έσοδο που θα προκύπτει από την διαφημιστική καταχώριση στο περιοδικό, θα εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (χειρόγραφα ή μέσω φορολογικού μηχανισμού), προς τον διαφημιζόμενο επιτηδευματία. Κάτω από προϋποθέσεις (λόγω επαρχιακής έκδοσης, ή χρόνου της περιοδικής έκδοσης κ.λπ.) δεν θα υπάρχει επιβάρυνση αγγελιοσήμου [για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΤΑΙΣΥΤ]. Θα υπολογίζεται κανονικά ΦΠΑ 23%.

Το αποτέλεσμα της δραστηριότητας (κέρδος ή ζημιά), θα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο, μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των αντιστοιχούντων σε αυτή εξόδων. Τα έσοδα και τα έξοδα θα παρακολουθούνται σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων.

Επισημαίνεται, για αποφυγή παρερμηνειών, ότι η δωρεάν διάθεση του περιοδικού, δεν συνιστά σε καμιά περίπτωση πράξη αυτοπαράδοσης (ως προς τον ΦΠΑ) και συνεπώς παρέλκει η έκδοση του ειδικού αυτού στοιχείου. Δεν θεωρείται δηλαδή ότι η δωρεάν αυτή διάθεση γίνεται για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση, αφού ο πρωτογενής χαρακτήρας της πράξης συνίσταται στον πορισμό εσόδου από την διαφημιστική καταχώριση και την συνακόλουθη έκδοση ΤΠΥ.

7.6.2011