Ενοικίαση ακινήτου από κατασκευαστική εταιρεία

Θα ήθελα να μάθω το έξης: Στην περίπτωση που μια κατασκευαστική εταιρεία τα εργολαβικά ανταλλάγματα (με το σύστημα της αντιπαροχής) δεν τα έχει πουλήσει (λόγω της οικονομικής κρίσης) άλλα τα έχει μισθώσει. Ποιος δηλώνει το εισόδημα ενοικίου; Η εταιρεία, ή ο οικοπεδούχος; Και κατ επέκταση ποιος θα από τους δυο θα καταθέσει μισθωτήριο στη Δ.Ο.Υ.;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Είναι προφανές ότι από άποψη ουσίας, λήπτης του ενοικίου είναι η κατασκευαστική εταιρεία. ʼρα τόσο η δήλωση του εισοδήματος, όσο και όλες οι παρεπόμενες υποχρεώσεις αφορούν αποκλειστικά αυτή.
 
Με το σύστημα της αντιπαροχής ωστόσο, η κατασκευαστική εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα χρήσης ή εκμετάλλευσης της κάθε αυτοτελούς ιδιοκτησίας πριν από την μεταβίβαση από τον οικοπεδούχο σε αυτή ή σε πρόσωπο που αυτή θα υποδείξει των χιλιοστών του οικοπέδου που αντιστοιχούν στην αυτοτελή αυτή ιδιοκτησία. Κατά συνέπεια πριν από την εκμίσθωση του ακινήτου θα πρέπει να συνταχθεί η συμβολαιογραφική πράξη για την μεταβίβαση των χιλιοστών του οικοπέδου που αντιστοιχούν στο προς εκμίσθωση ακίνητο, στην κατασκευαστική εταιρεία.
 
Σχετικά με την εκμίσθωση του ακινήτου, σημειώνεται πως δεδομένου ότι η κατασκευαστική εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το ακίνητο για την άσκηση μη φορολογητέας, από την άποψη του ΦΠΑ δραστηριότητας, θα πρέπει όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης να προβεί και σε τακτοποίηση του ΦΠΑ των εισροών που έχει εκπέσει, εάν το ακίνητο υπάγεται βάσει της ημερομηνίας έκδοσης της οικοδομικής του αδείας κλπ. στις διατάξεις που αφορούν τον ΦΠΑ στα ακίνητα. Σχετικά με την ειδική δήλωση ΦΠΑ επισημαίνεται ότι υποβάλλεται και στην περίπτωση της αυτοπαράδοσης, αναγράφεται σε αυτήν η φορολογητέα αξία, ωστόσο δεν καταβάλλεται ο αναλογών φόρος αλλά μεταφέρονται τα σχετικά ποσά στην περιοδική δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου, όπως συμβαίνει με όλες τις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης. Ο λόγος υποβολής της ειδικής δήλωσης είναι η ταυτοποίηση του ακινήτου που αυτοπαραδίδεται, ώστε να εξαντληθεί για αυτό η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά τον ΦΠΑ.
 
Για περισσότερη πληροφόρηση για το θέμα του ΦΠΑ μπορεί να ανατρέξει ο αναγνώστης στο Β΄ μέρος του αφιερώματος στις οικοδομικές και τεχνικές επιχειρήσεις. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τεύχος Σεπτεμβρίου 2008, σελ. 1055
 
14.7.2010