ΕγκΙΚΑ 53/23.6.2008

Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση γυναικών ʽε πλήρη σύνταξη και συʽπλήρωση 10.000 ηʽερών ασφάλισης. - Κοινοποίηση της διάταξης της παρ.5 του άρ.143 του Ν.3655/08.
 
κάνετε click εδώ για να δείτε το κείμενο