Επαναφορά αφορολόγητου ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

Το αφορολόγητο όριο  ελευθέρων επαγγελματιών των 10.500 € ισχύει τελικά για το 2008;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με τροπολογία που έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση στο υπό ψήφιση σχέδιο Νόμου "Σύστημα ʼυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις" καταργούνται οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 14 του ν.3697/2008 και επανέρχεται το αφορολόγητο των 10.500,00 € για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, με εφαρμογή και για τα εισοδήματα του 2008.
 
17.3.2009