Υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ μελών ΑΕ και ΕΠΕ

Αν κάποιο πρόσωπο μετέχει σε ΑΕ ή ΕΠΕ με ποσοστό 3% απαιτείται η ασφάλιση του στον ΟΑΕΕ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ μετά τις αλλαγές που έγιναν με το άρθρο 46, παρ.1 του Ν.3518/2006 και ισχύει από 21/12/2006 υπάγονται:
 
1. Όλα τα μέλη των ΕΠΕ οι οποίες ασκούν επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, σε όλη την επικράτεια.
 
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. οι οποίες ασκούν επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, σε όλη την επικράτεια, εφ’ όσον είναι και μέτοχοι κατά ποσοστό 3%.
 
Δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ οι μέτοχοι των Α.Ε. ανεξαρτήτως ποσοστού, εάν δεν μετέχουν παράλληλα στο Δ.Σ. της εταιρείας.
 
31.12.2008