Δικαιολόγηση εισοδήματος από γεωργικές εργασίες

Με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να δικαιολογήσει εισόδημα από αγροτικές εργασίες που έχει προσφέρει σε συγκομιδή αγροτικών προϊόντων; Το εισόδημα αυτό σε ποιο κωδικό του Ε1 δηλώνεται; O "εργοδότης" γεωργός έχει κάποιο πρόβλημα για την απασχόληση αυτή;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Οι απασχολούμενοι στις γεωργικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές εργασίες ως γεωργικοί εργάτες, δεν θεωρείται ότι παρέχουν εξαρτημένη εργασία (Εγγρ.ΥπΕργ 17354/1992) και επομένως, δεν έχουν εφαρμογή για αυτούς, οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ελάχιστα όρια αμοιβών, τις Κυριακές και τις λοιπές αργίες, τη νυχτερινή εργασία και τα επιδόματα (δώρα ) εορτών*. Επιπλέον, να επισημάνουμε ότι με βάση τον Ν.3232/2004, άρθρο 7,παρ.1, δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στο ΙΚΑ για τους ανωτέρω εργαζόμενους (βλέπε και Εγκ.ΙΚΑ 15/2004).
 
Αξίζει να υπενθυμίσουμε, ότι αν και με τον Ν 1876/1990 επεκτάθηκε ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων και στην ανωτέρω κατηγορία απασχολουμένων, εν τούτοις, δεν έχει υπογραφεί μέχρι στιγμής καμία κλαδική ΣΣΕ που να καθορίζει το νόμιμο μισθό και τους λοιπούς όρους της εργασίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία μισθωτών.
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα λέγαμε, ότι εφόσον δεν έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και η πρόσληψη του εργαζομένου δεν γίνεται με  αναγγελία στον ΟΑΕΔ, η δικαιολόγηση, από φορολογικής πλευράς, της αμοιβής των εργατών που ασχολούνται σε γεωργικές εργασίες μπορεί να γίνει με την έκδοση απόδειξης δαπάνης από τον εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992). Να σημειώσουμε ότι εφ’όσον εκδίδεται απόδειξη δαπάνης για αμοιβές, θα υπολογισθεί χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6%, ενώ θα παρακρατηθεί και φόρος εισοδήματος 20%.Τα ποσά αυτά θα αποδοθούν στην ΔΟΥ, από τον εργοδότη.
 
Τέλος, κατά την άποψή μας,  το εισόδημα που αποκτά ο εργαζόμενος στις παραπάνω εργασίες, με το δεδομένο ότι δεν προσφέρεται εξαρτημένη εργασία, ενώ ταυτόχρονα δεν μπορεί να ενταχθεί  σε καμία άλλη πηγή, χαρακτηρίζεται ως προερχόμενο από ελευθέρια επαγγέλματα (κωδ. Εντύπου Ε1:507-508 του πίνακα Δ).
 
Να διευκρινίσουμε, ότι τα ανωτέρω δεν αφορούν τους απασχολούμενους σε γεωργικές, κτηνοτροφικές ή αλιευτικές εργασίες, οι οποίες ενεργούνται από εταιρείες ή οργανωμένες επιχειρήσεις γενικά.
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ληξουριώτη ,Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Νομική Βιβλιοθήκη 2005.
 
14.5.2008