Απαλλαγή θεώρησης στοιχείων Ιεράς Μονής

Ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ιερά Μονή) εκδίδει βιβλία. Στη χονδρική πώληση που κάνει έχει πάρει απαλλαγή θεώρησης. Τώρα που θέλει να κάνει και λιανική πώληση ισχύει η απαλλαγή ή συμπαρασύρει και τη χονδρική σε θεώρηση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, η ίδια η Εκκλησία της Ελλάδος, οι Μητροπόλεις, οι Ενορίες και οι Ιερές Μονές, αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει γίνει δεκτός και από την Ελληνική Πολιτεία. Η απαλλαγή των Ν.Π.Δ.Δ. από τη θεώρηση στοιχείων σύμφωνα με την 1α της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1083/2003 ισχύει για όλα τα φορολογικά στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών. ʼρα η απαλλαγή εξακολουθεί να ισχύει και για τις Α.Λ.Π.
 
Σημειώνεται ότι διαφορετική αντιμετώπιση των παραστατικών χονδρικής – λιανικής πώλησης ισχύει μόνο για τους υπόχρεους που περιλαμβάνονται στις παραγράφους β2-β3, της ιδίας εγκυκλίου δηλαδή ακαθάριστα έσοδα < 1.467.351 € αλλά μεγαλύτερα από 900.000 € και προσωπικό