ʼδεια φροντίδας παιδιών

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΝΠΙΔ)  που απέκτησε παιδί στις 18/4/2007, δικαιούται γονική άδεια (μειωμένο ωράριο) ανατροφής του παιδιού. Η σύζυγος εργάζεται σε ιδιόκτητο μαγαζί με πλήρες ωράριο και είναι ασφαλισμένη στο Τ.Α.Ε.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Εκτός από την άδεια μητρότητας, προς διευκόλυνση της εργαζόμενης μητέρας, έχει θεσπισθεί και άδεια φροντίδας παιδιών, η οποία χορηγείται με τη μορφή του μειωμένου ωραρίου. Συγκεκριμένα η μητέρα (φυσική ή από υιοθεσία), μετά την λήξη της άδειας μητρότητας, δικαιούται επί τριάντα (30) μήνες, δηλαδή δυόμιση χρόνια, από την ημερομηνία του τοκετού (ή την επίσημη ημερομηνία της υιοθεσίας), είτε να έρχεται στην εργασία της μία ώρα αργότερα, είτε να αποχωρεί από αυτήν, μία ώρα ενωρίτερα.
 
Εναλλακτικά, εφ’όσον συμφωνεί ο εργοδότης μπορεί το ημερήσιο ωράριο των μητέρων να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως τους πρώτους δώδεκα μήνες και κατά μία ώρα για τους υπόλοιπους έξι  μήνες. Να σημειώσουμε, ότι η άδεια (θηλασμού) και φροντίδας παιδιών, ξεκινά από την λήξη της άδειας λοχείας (ήτοι, εννέα εβδομάδες μετά τον τοκετό).
 
Περαιτέρω, εφ’όσον η εργαζόμενη μητέρα δεν κάνει χρήση, η ίδια, της άδειας φροντίδας του παιδιού, μπορεί εναλλακτικά να χορηγηθεί στον εργαζόμενο πατέρα αυτού. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει και οι δύο σύζυγοι να εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ένας δε από τους δύο,  δεν θα κάνει χρήση του δικαιώματος του μειωμένου ωραρίου. Συνεπώς, ο πατέρας μπορεί να προσκομίσει στον εργοδότη του, βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας, ότι η ίδια δεν κάνει χρήση αυτής της άδειας, ώστε να αποκτήσει αυτός το αντίστοιχο δικαίωμα.
 
Στη δική σας περίπτωση η μητέρα ασκεί επιχείρηση, είναι δηλαδή επιτηδευματίας (ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ) και όχι εργαζόμενη μισθωτός. ʼρα, εξ αρχής δεν υφίσταται το δικαίωμα της άδειας φροντίδας των παιδιών για αυτήν. Κατά μείζονα λόγο, δεν μπορεί να το έχει ούτε ο πατέρας.....
 
1.2.2008