Δασμολογικές Κλάσεις και συντελεστής ΦΠΑ για βιβλία

Βιβλιοχαρτοπωλείο αγοράζει βιβλία-χάρτες κ.λπ., με ΦΠΑ 9%. Παρ’ όλο που έκανα αναζήτηση Δασμολογικής Κλάσης, δεν μπόρεσα να βρώ κάτι που να με κατατοπίζει. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής: 1) Ποιά προϊόντα από αυτά υπάγονται σε ΦΠΑ 9%; 2)Πρέπει και κατά την πώληση να επιβάλλεται ο ίδιος συντελεστής; 3)Υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης των αγορών κατά ΜΣΚΚ, στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
1) Στο Παράρτημα ΙΙΙ του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) και στη θέση 43 αναφέρονται τα είδη: Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα, εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες, ή με διαφημίσεις. Λευκώματα ή βιβλία με εικόνεςκαι λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό για παιδιά. Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη. Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα (Δασμολογικές Κλάσεις 4901,4902,4903,4904 και 4905).Ολα τα ανωτέρω ειδη υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 9%.
Προκειμένου για βιβλία της Δασμολογικής Κλάσης 4901 και εφημερίδες-περιοδικές εκδόσεις της Δασμολογικής Κλάσης 4902, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%, ήτοι 4,5%. Συνεπώς, σε συντελεστή 4,5% έχουμε μόνο:
α) Δασμολογική Κλάση 4901.....ΒΙΒΛΙΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΦΥΛΛΑ.
β) Δασμολογική Κλάση 4902..... ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ Ή ΜΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.
Περαιτέρω, έχουμε τις υπόλοιπες Δασμολογικές Κλάσεις (9%):
Δ.Κ. 4903...ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.
Δ.Κ. 4904...ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
Δ.Κ. 4905...ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
Και στο (19%):
Δ.Κ. 4820...ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.
Δ.Κ. 9503...ΦΥΛΛΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ-ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΕΙΚΟΝ/ΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ Ή ΑΝΟΡΘΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΝΑΓΛΥΦΟ, ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.
Δ.Κ. 4909...ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ Ή ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ.
Δ.Κ. 4817...ΔΕΛΤΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ Ή ΣΕ ΧΑΡΤΙ.
 
2) Τα είδη υπάγονται σε ένα συντελεστή ΦΠΑ κατά την διακίνηση και παράδοσή τους (αγορά για σας, πώληση για τον άλλον επιτηδευματία κ.ο.κ.).
 
3) Ο ΚΒΣ υποχρεώνει (άρθρο 6 παρ 2) την καταχώριση των ακαθαρίστων εσόδων από την πώληση εμ/των, προϊόντων, πρώτων υλών από την παροχή υπηρεσιών και από λοιπές πράξεις, καθώς και των αγορών των εμπορευσίμων αγαθών, ανά συντελεστή ΦΠΑ. Για τις ανάγκες της Φορολογίας, σε ιδιαίτερες στήλες κατά ΜΣΚΚ, καταχωρίζονται τα ακαθάριστα έσοδα.
 
29.10.2007