Εργαζόμενοι σε διάφορους εργοδότες του Ν.2639/98

Αλλοδαπός εργάζεται στην Ελλάδα ως μισθωτός. Θέλει να εργασθεί ως συντηρητής κήπων σε διάφορους εργοδότες. Το ΙΚΑ του ζητά διάφορα δικαιολογητικά. Το ερώτημα είναι, πρέπει να κάνει έναρξη στη ΔΟΥ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στην κατηγορία των έμμισθων οικιακών βοηθών του άρθρου 26 παρ 2 του Ν.2639/1998, παρέχουν υπηρεσίες σε δύο ή περισσότερους εργοδότες (εντός της ασφαλιστικής περιόδου, που είναι ο μήνας), απαιτείται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ στο ΙΚΑ, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.Οι ως άνω εργαζόμενοι, δεν λειτουργούν ως επιτηδευματίες , αφού θεωρούνται μισθωτοί, και συνεπώς, δεν υποβάλλουν δήλωση έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ. Η ΔΟΥ χορηγεί μόνο τον ΑΦΜ, εφ’ όσον δεν υπάρχει από άλλη αιτία. Αν, όπως λέτε, εργάζεται νόμιμα ως μισθωτός, ήδη κατέχει ΑΦΜ και επομένως μπορεί να μεταβεί στο ΙΚΑ για τα περαιτέρω.
 
15.10.2007