Ημερομηνία υποβολής δήλωσης χαρτοσήμου τόκων υπερημερίας

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1099/27.89.2004 οι τόκοι υπερημερίας λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης του τιμήματος πώλησης δεν συμπεριλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία για την υποβολή του ΦΠΑ αλλά σε χαρτόσημο 3.6%. Ποιά είναι η ημερομηνία υποβολής του χαρτοσήμου στη ΔΟΥ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ΠΔ 99/77 (ΚΦΣ), το οποίο παραμένει σε ισχύ, με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 39 του ΚΒΣ, η υποβολή της δήλωσης χαρτοσήμου επί των τόκων υπερημερίας, γίνεται ως κατωτέρω;

 

Α’ ημερολογιακό τρίμηνο  ΙΑΝ – ΦΕΒ – ΜΑΡ ----> μέχρι 20/5
Β’ ημερολογιακό Τρίμηνο  ΑΠΡ – ΜΙΑ – ΙΟΥΝ  ----> μέχρι 20/8
Γ’ ημερολογιακό τρίμηνο  ΙΟΥΛ – ΑΥΓ – ΣΕΠ  ----> μέχρι 20/11
Δ’ ημερολογιακό τρίμηνο  ΟΚΤ – ΝΟΕ - ΔΕΚ ----> μέχρι 20/2


3.9.2007