Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ιατρού

Ιατρός ακτινολόγος έχει σύμβαση με ιατρικό κέντρο από το οποίο εισπράττει ποσοστό επί των αμοιβών των πελατών του κέντρου. Παράλληλα διατηρεί και ιδιωτικό ιατρείο. Μπορεί να συστήσει μονοπρόσωπη Ιατρική ΕΠΕ για τις αμοιβές από το Ιατρικό Κέντρο και να διατηρήσει το ιδιωτικό ιατρείο του σαν ελεύθερος επαγγελματίας;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η μονοπρόσωπη ΕΠΕ είναι νομικό πρόσωπο και ανεξάρτητο από την ιδιότητα και την περιουσία του μοναδικού εταίρου. Μπορεί να συσταθεί μονοπρόσωπη ΕΠΕ και ο μοναδικός εταίρος να είναι ταυτόχρονα ελεύθερος επαγγελματίας. Θα δηλώνεται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (φορολογημένο) και από ελευθέρια επαγγέλματα.