Φορολογία

Υπάρχει υπεραξία σε μετατροπή ατομικής επιχείρησης με Β΄ κατηγορίας βιβλία σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ στον ίδιο χώρο από το ίδιο πρόσωπο; Είναι καλύτερα να γίνει αυτό τώρα ή αρχή του έτους;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Υπ. Οικονομικών, εγκύκλιος 1052699/30.5.2003, βλ σχετικά και Πρακτικό θέμα Ι.Καραγιάννη, Α.-Ε. Καραγιάννη, Υπεραξία και φόρος, Επιχείρηση, Ιούλιος 2006,σελ.827
 
Δεν υπολογίζεται υπεραξία σε περίπτωση διακοπής ατομικής επιχείρησης και σύστασης στη θέση αυτής από το ίδιο πρόσωπο, μονοπρόσωπης ΕΠΕ.
 
Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, είναι προτιμότερο να ολοκληρωθεί η χρήση με Β’ κατηγορία και να ξεκινήσει κανονικά η ΕΠΕ εντός του Ιανουαρίου του νέου έτους, ώστε να είναι μεγαλύτερη η πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση. Εκτός αν τα κέρδη της ατομικής είναι αρκετά υψηλά, οπότε πρέπει να γίνει σύντομα η διακοπή (δεδομένου ότι θα φορολογηθούν με υψηλό συντελεστή-κλίμακα άρθρου 9-), ενώ τα κέρδη της ΕΠΕ φορολογούνται για το 2006 με 29% και για το 2007 με 25%.
 
12.7.2006