ΙΚΑ - ΑΠΔ

Ξεχασα να οριστικοποιησω ΑΠΔ στο ΙΚΑ. Οι εισφορές έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα. Πρέπει να πληρώσω πρόστιμο στο ΙΚΑ για την ΑΠΔ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Προφανώς εννοείται εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ. Ναι. Επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών 30% ή 10% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται. Το 10% ισχύει, σε περίπτωση υποβολής της εκπρόθεσμης ΑΠΔ πριν από την λήξη της επόμενης (άρθρο 7 Ν 2972/2001, όπως αντικαταστάθηκε μεν την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν 3232/2004). Βλέπε περιοδικό «Επιχείρηση» τεύχος Μαΐου 2007, σελ. 597.
 
 
2.5.2007