ΑΓΟΡΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Θα σας παρακαλούσα για την βοήθεια σας σχετικά με το παρακάτω ζήτημα: Η επιχείρηση μας θα εξαγοράσει ένα domain name και συνάμα το site το οποίο είναι σε λειτουργία, από ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος μέχρι σήμερα ελάμβανε από εμάς δικαιώματα για την παραχώρηση χρήσης του. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολ.1042/2015, οι διατάξεις του άρθρου 35 Εισόδημα από δικαιώματα του 4172/2014, δεν καταλαμβάνουν τις περιπτώσεις που μεταβιβάζεται η κυριότητα του άυλου στοιχείου και επέρχεται η πλήρης αποξένωση του ιδιοκτήτη από αυτό αλλά μόνο τις περιπτώσεις που παρέχεται η χρήση του δικαιώματος.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Πράγματι, η περίπτωση που αναφέρετε δεν αντιμετωπίζεται ως εισόδημα από την εκμετάλλευση δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 38 του ΚΦΕ, αλλά ως πώληση άυλου (παγίου) περιουσιακού στοιχείου. Για την συναλλαγή αυτή, θα εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με την αξία του μεταβιβαζόμενου παγίου από τον ελεύθερο επαγγελματία (πωλητή) προς την επιχείρησή σας. Διαφορετική είναι η περίπτωση που μετά την μεταβίβαση του περιουσιακού στοιχείου, ο πωλητής αναλαμβάνει υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης του ιστοτόπου. Στην περίπτωση αυτή οι υπηρεσίες συνιστούν για τον ελεύθερο επαγγελματία έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα στο πλαίσιο σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.