ΣτΕ 148/2022 [Καθορισμός κατώτατου μισθού]

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Καθορισμός κατώτατου μισθού. Προσαύξηση κατά τριετίες

ΣτΕ 148/2022 Τμ. Δ΄ 5μ.

Εγκύκλιος περί εφαρμογής τριετιών. Mη εκτελεστή πράξη. Εγκύκλιος με οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού. Άσκηση αίτησης ακυρώσεως της εγκυκλίου από συνδέσμους επιχειρήσεων ως εργοδοτικές οργανώσεις ισχυριζόμενοι ότι υφίστανται οικονομική επιβάρυνση από τον καθορισμό καταβλητέων αποδοχών που προσαυξάνουν ανάλογα με την προϋπηρεσία των εργαζομένων. Η προσβαλλόμενη πράξη περιέχει υποδείξεις με αντικείμενο ζήτημα που ρυθμίζεται με την ευθεία εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, οι οποίες δεν προβλέπουν την έκδοση διοικητικής πράξεως για τον προσδιορισμό του ύψους (και των παραμέτρων διαμορφώσεως αυτού) των εκάστοτε καταβλητέων στους εργαζομένους αποδοχών. Επομένως, οι υποδείξεις της Διοίκησης δεν είναι δεσμευτικές και η εγκύκλιος δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη. Απορρίπτει αίτηση ακυρώσεως ως απαράδεκτη.