ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ένα ιδιωτικό σχολείο (πληττόμενη για ΕΡΓΑΝΗ) προσέλαβε 01/02 μία δασκάλα χορού. Το σύστημα φυσικά δεν την δέχεται σε αναστολή παρόλο που ουσιαστικά το σχολείο κλείνει από δημόσια αρχή και το συγκεκριμένο δεν γίνετε με τηλεκπαίδευση. Δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση τι υποχρέωση έχει ο εργοδότης ως προς την πληρωμή. Στην ουσία το σχολείο κλείνει από Δημόσια αρχή αλλά για κάποιο λόγο πλέον το αναφέρουν ως πληττόμενη. Έχει ο εργοδότης υποχρέωση να πληρώσει ή όχι? Το ίδιο αντιμετωπίζει και με οδηγό και συνοδό που πήρε υποχρεωτικά όταν παραιτήθηκαν οι αντίστοιχοι που είχε.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα της πανδημίας του covid – 19, όσον αφορά τα εργασιακά θέματα που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων ύστερα από κρατική εντολή. Με δεδομένο ότι η διακοπή της επιχειρηματική δραστηριότητας οφείλεται σε τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός που δεν θα μπορούσε να αποτραπεί από τον εργοδότη και άρα χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία (βλ. άρθρο ΑΚ 656), ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθών στον εργαζόμενο. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν,  που υφίσταται διαρκής αδυναμία του εργοδότη για αποδοχή της εργασίας του μισθωτού οφειλόμενη σε ανωτέρα βία, η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση καταβολής μισθού και ασφαλιστικών εισφορών.

Κατά την άποψή μας, ανωτέρα βία μπορεί να υφίσταται και στην περίπτωση που μία επιχείρηση δεν κλείνει οριστικά τη λειτουργία της, αναγκάζεται όμως να λειτουργεί με τρόπο που εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να αποδεχθεί τις υπηρεσίες από ορισμένες ειδικότητες του προσωπικού της. Ωστόσο, ο βαθμός της αδυναμίας του εργοδότη να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του μισθωτού είναι θέμα πραγματικό. Για παράδειγμα θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι μέσω της τηλεκπαίδευσης είναι δυνατή και η παροχή μαθημάτων της δασκάλας χορού και επομένως δε συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας που να καθιστά αδύνατη την παροχή αυτή.

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε αναγκαία την αναζήτηση σχετικών συμβουλών από νομικό εξειδικευμένο στο εργατικό δίκαιο προκειμένου η επιχείρηση να αποφασίσει σε κάθε περίπτωση εργαζομένου αν υφίσταται θέμα ανωτέρας βίας ή όχι.