ΠΜΣ στην εφαρμοσμένη λογιστική - ελεγκτική και φορολογία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021