ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΕΛΒΕΤΙΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κάτοικος Ελλάδος αλλά Ελβετός υπήκοος, υποβάλλει φέτος για πρώτη φορά φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Λαμβάνει σύνταξη χηρείας από την Ελβετία. Επειδή η σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας δεν είναι ξεκάθαρη , μπορείτε να μου πείτε που φορολογείται η σύνταξη αυτή και σε ποιο κωδικό πρέπει να συμπληρωθεί στο Ε1;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τα άρθρα 18 και 19, της ΣΑΔΦ (Ν. 1502/1984) μεταξύ Ελλάδας – Ελβετίας, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις ανάλογα με το αν η σύνταξη προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών προς το δημόσιο (σύνταξη δημοσίου) ή πρόκειται για σύνταξη από την παροχή υπηρεσιών εκτός του δημοσίου τομέα.

1. Συντάξεις δημοσίου (περ. 2α, άρθρο 19)

Στην περίπτωση αυτή  η σύνταξη που λαμβάνει κάτοικος Ελλάδος από την Ελβετία θα πρέπει να φορολογηθεί στην Ελβετία (χώρα προέλευσης του εισοδήματος). Προκειμένου η σύνταξη αυτή να φορολογηθεί στην Ελλάδα θα πρέπει ο δικαιούχος να είναι α) κάτοικος και β) υπήκοος Ελλάδας.

2. Συντάξεις πλην δημοσίου (άρθρο 18)

Στην περίπτωση αυτή  η σύνταξη που λαμβάνει κάτοικος Ελλάδος από την Ελβετία θα πρέπει να φορολογηθεί στην Ελλάδα (χώρα κατοικίας), ανεξάρτητα από την υπηκοότητα του δικαιούχου.

Αναφορικά με τη συμπλήρωση του εισοδήματος της σύνταξης στο Ε1, το σχετικό ποσό θα αναγραφεί στον κωδ. 391 εφόσον η φορολόγηση γίνεται στην Ελλάδα και άρα δεν έχει παρακρατηθεί φόρος στην Ελβετία. Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγραφεί στον κωδ. 657 ως εισόδημα που με βάση τις ΣΑΔΦ απαλλάσσεται και από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (βλ. Α. 1070/2020).