ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ε9

Μία κατοικία που αποτελείται από μία μεζονέτα 120 τ. μέτρων ισογείου και 1ου ορόφου.Στο ίδιο κτίριο υπάρχει και ένας ημιυπόγειος ανεξάρτητος χώρος, χωρίς να υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Στο Ε9 αποτυπώνονται ως μονοκατοικία με 120 τμ. κύριους χώρους και 100 τμ βοηθητικούς. Έχω όμως βεβαίωση από μηχανικό (τακτοποίηση) που χαρακτηρίζει το υπόγειο οικία.
Είναι σωστά αποτυπωμένο στο Ε9;
Δεν θα έπρεπε να είναι σε ξεχωριστή γραμμή;
Η χρειάζεται υποχρεωτικά σύσταση για αυτό;
Επειδή μάλλον θα γίνει μεταβίβαση του ακινήτου, θα έχω πρόβλημα με το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την Πολ. 1237/2014, ως μονοκατοικία ορίζεται το μοναδικό κτίσμα, το προορισμένο για κατοικία, που βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο ή γήπεδο ή κάθετη ιδιοκτησία, αποτελεί μία μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς της χώρους, η οποία μπορεί να εκτείνεται σε έναν ή σε περισσότερους ορόφους, που επικοινωνούν μεταξύ τους και αποτελούν ενιαία λειτουργική ενότητα. Ως επιφάνεια των κύριων και βοηθητικών χώρων αναγράφεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων αυτών και ως όροφος αναγράφεται ο υψηλότερος.

Επιπλέον, με βάση την ανωτέρω απόφαση, όταν επί οικοπέδου δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και επ’ αυτού υπάρχουν ανεξάρτητα κτίσματα εφαπτόμενα και ανήκουν στην ίδια κατηγορία (π.χ. κατοικίες), αναγράφονται σε μία γραμμή ανά όροφο συμπεριλαμβανομένων και τυχόν κοινόχρηστων χώρων (από τοίχο σε τοίχο). Τα στοιχεία του οικοπέδου αναγράφονται σε μία εξ αυτών των γραμμών, με συμπλήρωση και της στήλης 22. Σημειώνεται δε ότι οι ημιυπόγειοι χώροι θεωρούνται ισόγειοι, εκτός αν υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής υπηρεσίας ότι αυτοί είναι υπόγειοι.

Με βάση τα ανωτέρω, η επιφάνεια του ημιυπόγειου θα προστεθεί στην επιφάνεια των κύριων χώρων της μονοκατοικίας (μεζονέτας), εφόσον αποτελεί μέρος της ενιαίας λειτουργικής ενότητας. Διαφορετικά, στην περίπτωση που το ημιυπόγειο αποτελεί ανεξάρτητο κτίσμα, η εν λόγω επιφάνεια, θα δηλωθεί σε χωριστή γραμμή ως κατοικία (κωδικός ορόφου: ισόγειο). Θα πρέπει να  διευκρινισθεί και περαιτέρω να γίνουν γνωστοί οι λόγοι, για τους οποίους ο υπεύθυνος μηχανικός, βεβαίωσε κατά την τακτοποίηση, ότι ο ημιυπόγειος χώρος χαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητη οικία.

Σε ιδιαίτερη γραμμή θα αναγραφεί η επιφάνεια του 1ου ορόφου μαζί με τα τετραγωνικά του ισογείου που αποτελούν την 2η ανεξάρτητη λειτουργική ενότητα (μεζονέτα).

Επισημαίνεται ότι, στην προκειμένη περίπτωση, η επιφάνεια του οικοπέδου θα δηλωθεί μόνο στην γραμμή που δηλώνεται η κατοικία του ημιυπόγειου (δηλαδή στην τελευταία γραμμή).