E.2117/2019

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 61654/2019 κοινής υπουργικής απόφαση; (Β΄2324/14-6-2019), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 130060/2017 (Β΄ 4158/29-11-2017) όμοια απόφαση περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/201