EγκΥΠΕΚΑΑ Φ40021/οικ22520/1578/23.5.2019

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.4611/2019 (Α’73) σχετικά με τη χορήγηση και την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για την περίοδο 1/3/2019-29/2/2020
Σχετ.: Το αρ. Φ.40021/οικ.9491/737/28-2-2019 (ΑΔΑ: 66ΚΧ465Θ1Ω-Ο3Ο) έγγραφό μας