ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ.10035/7856/179/16.5.2019

Ασφαλιστική αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών επαγγελματιών (Ρητινοσυλλέκτες, σμυριδορύκτες Νάξου κ.λ.π.)