ΕγκΕΦΚΑ ΔΕΙΣΦΜ/184/514020/22.4.2019

Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2019 (Α’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους