ΕγκΕΦΚΑ ΔΑΣΦ/67/430334/4.4.2019

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 στους απασχολούμενους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
ΣΧΕΤ: Η αριθ. 14/2019 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.