ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ10141/41565/1762/6.2.2019

Χρόνος ασφάλισης σε περιπτώσεις ανάκλησης πράξεων διορισμού λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών
Σχετ.: το υπ’ αριθμ. Δ.ΑΣΦ.799/1184378/2017