ΣτΕ 2084/2017 [Φορολογικές διαφορές - Αοριστία δικογράφου έφεσης]

ΣτΕ 2084/2017 Τμ. Β΄

Επί εφέσεως του Δημοσίου σε φορολογική δίκη είναι, κατʼ αρχήν, αόριστοι και, συνεπώς, απορριπτέοι λόγοι, με τους οποίους το Δημόσιο, χωρίς να πλήττει τις αιτιολογίες της πρωτόδικης απόφασης προσάπτοντας πλημμέλειες σʼ αυτές, επαναλαμβάνει απλώς τις απόψεις της φορολογικής αρχής. Μόνη η επαναφορά των απόψεων του ελέγχου, οι οποίες αποκρούσθηκαν με τις αιτιολογίες της πρωτόδικης απόφασης, δεν αποτελεί προβολή σαφούς και συγκεκριμένου παραπόνου κατά των αιτιολογιών αυτών. Νόμιμη η απόρριψη της έφεσης ως απαράδεκτης.Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης.