ΕγκΕΦΚΑ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/25/47039/14.1.2019

Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ