Πολ 1124/2. 7.2018

 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4520/2018 (Α'30)