Πολ 1017/31.1.2017

Στατιστικά κατώφλια έτους 2017 για την υποβολή δήλωσης Intrastat