Ασφάλιση δημοσιογράφων που απασχολούνται σε διαδικτυακή ιστοσελίδα

Μόλις ιδρύσαμε μια ΙΚΕ με δραστηριότητα την διαχείριση μιας αθλητικής ιστοσελίδας. Ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το καθεστώς ασφάλισης των εργαζόμενων δημοσιογράφων. Ποιοι είναι οι κωδικοί ειδικότητας τους και ποιες οι προβλεπόμενες εισφορές. Μπορούν να ενταχθούν σε κάποιο Ταμείο Τύπου (και ποιο) ή όχι λόγω, του ότι μιλάμε αποκλειστικά για εργαζόμενους στο inter net. Μήπως επειδή πρόκειται για inter net, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή    τους σε Tαμείο Tύπου (δεν πληρώνουν αγγελιόσημο αυτές οι εταιρείες), άρα θα πρέπει να προσληφθούν σαν υπάλληλοι γραφείου υπογράφοντας συμβάσεις με βάση την ΕΓΣΣΕ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι αλλαγές που επέφερε το άρθρο 39 του Ν 3655/2008,  θεσμοθέτησαν την ενοποίηση των επί μέρους Ταμείων, ΤΑΙΣΥΤ (Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και λοιπών Yπαλλήλων Τύπου) και ΤΣΠΕΑΘ, σε ένα ενιαίο Ταμείο με τίτλο: ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. Ωστόσο, για την υπαγωγή στο εν λόγω Tαμείο διατηρήθηκαν οι όροι  ασφάλισης που προέβλεπαν τα δύο ως άνω Tαμεία πριν την ενοποίηση. Σύμφωνα με αυτούς τους όρους, δεν ασφαλίζονται στο ΤΑΙΣΥΤ οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε διαδικτυακά μέσα (βλ. www.taisyt.gr). Περαιτέρω, στο ΤΣΠΕΑΘ (Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης, άρθρο 39, του Ν 3655/2008), υπάγονται οι δημοσιογράφοι και συντάκτες που εργάζονται σε εφημερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Συνεπώς, από  τα ανωτέρω προκύπτει, ότι οι δημοσιογράφοι που απασχολούνται σε εταιρεία με δραστηριότητα την διαχείριση αθλητικής ιστοσελίδας, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όχι του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.

Άλλωστε, σχετικά με το θέμα τις ασφάλισης των συντακτών και δημοσιογράφων η Διοίκηση με την παλαιότερη Πολ. 1177/1999, αναγνώρισε τη δυνατότητα ασφάλισης των προσώπων αυτών στο ΙΚΑ ή τον ΟΑΕΕ, εφόσον δεν πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την ασφάλισής τους στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.

Τέλος, οι όροι αμοιβής των εργαζομένων αυτών θα καθορίζονται με βάση τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012), όπως αποτυπώνονται και στην ΕΓΣΣΕ του έτους 2012 και εφόσον δεν προβλέπεται η υπαγωγή της συγκεκριμένης επιχείρησης σε ειδικότερη συλλογική σύμβασης εργασίας. Ωστόσο, νέες αλλαγές είναι πιθανό να προωθηθούν στα εργασιακά θέματα από τον Οκτώβριο του 2015.