ΠΟΛ 1118/11.6.2015

Τροποποίηση της Α.Υ.Ο ΠΟΛ 1178/2010 (ΦΕΚ 1916 Β) « Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet ».