Εκτύπωση θεωρημένου 13ου ισοζυγίου 2012

Θα ήθελα να ρωτήσω αν θα εκτυπωθεί η 13 περίοδος στο θεωρημένο έντυπο ισοζυγίου γενικών αναλυτικών μιας και 31/12/12 σταματάει η εκτύπωση τους σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι διατάξεις του ΚΦΑΣ μεταξύ των οποίων και η κατάργηση της εκτύπωσης θεωρημένου ισοζυγίου γενικού αναλυτικού καθολικού, έχουν ισχύ για τις κινήσεις που πραγματοποιούνται από 1/1/2013 και μετά. Έτσι το Υπ. Οικ. έκρινε ορθά και διευκρίνισε με την ΠΟΛ.1004/2013 ότι «για το μήνα Ιανουάριο 2013 δεν θα εκτυπωθεί ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού Αναλυτικών Καθολικών, ενώ θα εκτυπωθεί για το μήνα Δεκέμβριο του 2012, καθώς και για τις τακτοποιητικές εγγραφές κλεισίματος της χρήσης που λήγει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012».