Επείγουσες Παραγγελίες

Σε περίπτωση επείγουσας εξυπηρέτησης παραγγελιών πέραν του ωραρίου λειτουργίας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τα κινητά τηλέφωνα σύμφωνα με τον νομό που βρίσκεστε:

Για την περιοχή της Αττικής:

6974 481065Για την περιφέρεια/πόλη: