Αποτελέσματα ανά κατηγορία

Βρέθηκαν 888 αποτελέσματα για: ΠΔ 186/1992

Κλείσιμο
Βλέπετε αποτελέσματα απο την κατηγορία ΒΙΒΛΙΑ. Στην αριστερή στήλη μπορείτε να επιλέξετε προβολή αποτελεσμάτων από άλλες κατηγορίες.
Εξειδικεύστε την αναζήτηση σας


ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Συγγραφέας: Β. Τσούμας

Το παρόν έργο «Κώδικας εμπορικών μισθώσεων» αποτελεί ένα εύχρηστο, πρακτικό βοήθημα με την πιο εκτεταμένη και πλούσια πληροφόρηση στο θέμα των εμπορικών μισθώσεων. Πρόκειται για κατʼ άρθρο ερμηνεία του ΠΔ 34/2014, όπως ισχύει σήμερα μετά τη θέση σε ισχύ του Ν ...

Tags: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Επιμέλεια: Π. Παπανδρέου, Ε. Τρύφωνα

Η παρούσα συλλογή παρουσιάζει για πρώτη φορά σε επίτομη έκδοση το σύνολο των νομοθετημάτων εκείνων που σχετίζονται με το χώρο της οικονομικής εγκληματικότητας, σε μια προσπάθεια κωδικοποίησης αυτών προς την κατεύθυνση της απομείωσης της ανασφάλειας δικαίου που ...

Tags: ΔΙΟΙΚΗΣΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (2 TOMOI)
Επιμέλεια: Ευ. Περάκης

Ανατύπωση Γ Έκδοσης με Επικαιροποίηση Νομοθεσίας και Νομολογίας Η έκδοση του συλλογικού έργου «Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας – Κατʼ άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920» περιλαμβάνει την κατʼ άρθρο ερμηνεία του Ν 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών". Στο τέλος του ...

Tags: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕ
ΑΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ
Συγγραφέας: Β. Τσούμας

Το έργο αφορά:Α) Στις αστικές & εμπορικές μισθώσεις και στις σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών. Θίγονται μεταξύ άλλων και τα θέματα της μισθωτικής σύμβασης (μισθωτηρίου), της διάρκειας μίσθωσης (παράταση - ανανέωση), του μισθώματος και ...

Tags: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Επιμέλεια: Ε. Σταματούδη, Ε. Αγγελόπουλος, Μ. Γεωργιάδου, Μ.-Δ. Παπαδοπούλου

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μία συλλογή νομοθετημάτων που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία. Περιλαμβάνει συνολικά 63 νομοθετήματα και χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη: εθνική νομοθεσία, κοινοτική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Στην εθνική νομοθεσία προτάσσεται ...

Tags: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
Συγγραφέας: Σ. Τσίρου, Ι. Καράκωστας

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στα μέσα πληρωμών και στη διάπλαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση πιστωτικής κάρτας. Αναλύεται η νομική φύση της σύμβασης πιστωτικής κάρτας, η οικονομική της σημασία και οι σχέσεις μεταξύ των ...

Tags: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.