Αποτελέσματα ανά κατηγορία

Βρέθηκαν 157 αποτελέσματα για: ΠΔ 180/2004

Κλείσιμο
Βλέπετε αποτελέσματα απο την κατηγορία ΒΙΒΛΙΑ. Στην αριστερή στήλη μπορείτε να επιλέξετε προβολή αποτελεσμάτων από άλλες κατηγορίες.
Εξειδικεύστε την αναζήτηση σας


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ + ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 2004
Συγγραφέας: Χ. Διπλάρης

Το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει την εξέλιξη δύο σημαντικών θεσμών του εργατικού δικαίου, του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας, οι οποίοι εισάγονται για πρώτη φορά στον ελληνικό εργασιακό χώρο με το Ν 1568/1985, που αναφέρεται στην ασφάλεια και ...

Tags: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
:

Έχουν ήδη παρέλθει τέσσερα έτη από την ψήφιση του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» που εγκαινίασε τη νέα αρχιτεκτονική δομή της αυτοδιοίκησης επιφέροντας την ριζική αναμόρφωση του δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης και την αλλαγή της ...

Tags:
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΟΜΟΣ ΙΙ
:

Ο παρών δεύτερος τόμος του έργου «Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία», της Γ. Γιαννακούρου Αναπλ. Καθηγήτριας Τμ. Πολιτικής Επιστήμης και Δημ. Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών, αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν πληρέστερη συγκέντρωση και συστηματική ταξινόμηση των ...

Tags:
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
:

Η ανάγκη πληρέστερης και ορθολογικότερης προσέγγισης της ποινικής δικονομικής νομοθεσίας αποτελεί την προφανή νομιμοποιητική παραδοχή για την καταγραφή και συσχέτιση των δικονομικού περιεχομένου διατάξεων των διεθνών κειμένων, ώστε να συμπληρωθεί και να ...

Tags:
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (ΣΕΙΡΑ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ)
:

Η παρούσα δεύτερη έκδοση του έργου «Αλλοδαποί» παρουσιάζει όλη την ισχύουσα, ενημερωμένη μέχρι και τον Μάρτιο 2017, νομοθεσία σχετικά με τους αλλοδαπούς (νόμους, προεδρικά διατάγματα και κυριότερες υπουργικές αποφάσεις), τα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα που ...

Tags:
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
:

Στο παρόν έργο παρουσιάζεται και ερμηνεύεται ο θεσμός της προσωρινής δικαστικής προστασίας στις διοικητικές διαφορές ουσίας και κυρίως στις φορολογικές διαφορές, καθώς και στις ακυρωτικές διαφορές. Η μονογραφία είναι ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές ...

Tags:
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
:

Ο Κώδικας Δικαίου Ανηλίκων αποτελεί μια πλήρη ανακάθαρση των νομοθετικών κειμένων, τα οποία ρυθμίζουν την εγκληματικότητα και τη θυματικότητα των ανηλίκων.Προς τούτο, παραθέτονται όλα ανεξαιρέτως τα ποινικά, σωφρονιστικά και θυματολογικά νομοθετήματα του ...

Tags:
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
:

Η παρούσα Δ΄ έκδοση της συλλογής αυτής περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο του Ποινικού Κώδικα, ενημερωμένο μέχρι και το Ν 3727/2008 (ΦΕΚ Α΄ 257/18.12.2008), τις εισηγητικές εκθέσεις σημαντικών ποινικών νόμων (Ν 3251/2004, 3327/2005, 3346/2005, 3500/2006, 3625/2007 ...

Tags:
ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ν 2251/1994
:

Το παρόν έργο αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη ανάλυση του δικαίου της προστασίας του καταναλωτή. Μετά την παράθεση της σχετικής νομοθεσίας (Ν 2251/1994, ΠΔ 301/2002, Ν 3297/1994, ΚΥΑ 70330/2015), ακολουθεί η κατʼ άρθρο ερμηνεία του βασικού Ν 2251/1994, όπως ...

Tags:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ
:

Η ανανεωμένη και εμπλουτισμένη 4η έκδοση του κλασικού έργου του Καθηγητή Πάνου Λαζαράτου «Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο» προσφέρει μια εξαντλητική ερμηνευτική ανάλυση του συνόλου των δικονομικών διατάξεων του ΣτΕ (ΠΔ 18/1989), των τακτικών διοικητικών ...

Tags:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΥΚΑΜΠΤΟ
:

Η ανανεωμένη και εμπλουτισμένη 4η έκδοση του κλασικού έργου του Καθηγητή Πάνου Λαζαράτου «Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο» προσφέρει μια εξαντλητική ερμηνευτική ανάλυση του συνόλου των δικονομικών διατάξεων του ΣτΕ (ΠΔ 18/1989), των τακτικών διοικητικών ...

Tags:
ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
:

Το σύγγραμμα "Δίκαιο Αλλοδαπών" Β΄ Έκδοση 2010, εστιάζει στη νομοθετική προσπάθεια διαχείρισης των ζητημάτων σχετικά με Μετανάστες. Αυτή η έκδοση διαφοροποιείται από την προηγούμενη ως προς το ότι περιλαμβάνει ένα πλήθος νέων ρυθμίσεων, Νόμων, Προεδρικών ...

Tags:
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
:

Το παρόν έργο με τίτλο «Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου» αποτελείται από 35 συνολικά μελέτες, στις οποίες επιχειρείται να καταδειχθεί αφενός για ποιον λόγο ανακύπτουν ορισμένα νομικά προβλήματα και αμφισβητήσεις κατά την αντιμετώπιση ορισμένων ʽʼπραγματικώνʼʼ ...

Tags:
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
:

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο το αθλητικό δίκαιο και τα προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του. Ειδικότερα, εξετάζονται ζητήματα αθλητικής δικαιοσύνης, αθλητισμού και εργατικής νομοθεσίας, αθλητικής υπηκοότητας (ελληνοποιήσεις, ομογενείς, ...

Tags:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Συγγραφέας: Δ. Μυλωνόπουλος, Π. Μοίρα

Η έκδοση αυτή η οποία ανήκει στη σειρά Ανοικτή Βιβλιοθήκη έχει ως αντικείμενο το έργο και το ρόλο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διαμορφώνονται μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, στον τομέα του τουρισμού καθώς και την παρουσίαση των επιμέρους ...

Tags: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 2008
:

Το «Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο» αποτελεί τη νέα περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς. Φιλοδοξία του περιοδικού είναι να αναδεικνύει ουσιώδη ζητήματα που ανακύπτουν σε ολόκληρο το φάσμα του χρηματοπιστωτικού ...

Tags: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΣΕΠΗΣ)
:

Το έργο «Το Δίκαιο του Διαδικτύου» εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση. Αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια στη χώρα μας προς την κατεύθυνση της κωδικοποίησης του ...

Tags:
ΛΕΞΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Συγγραφέας: Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη, Χ. Τσίγκου

Η παρούσα έκδοση αποτελεί τη μοναδική λεξικογραφημένη ερμηνεία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα στον ελληνικό χώρο με στόχο κυρίως την κάλυψη πρακτικών αναγκών. Με την αναλυτική λημματογράφηση των βασικότερων εννοιών του Ν 2121/1993 ...

Tags: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
:

Το επίτομο έργο «Εφαρμογές Ειδικών Αστικών Νόμων» έχει ως στόχο να καλύψει το βιβλιογραφικό κενό που υπάρχει στην ερμηνευτική προσέγγιση των ειδικών αστικών νόμων, ενός πεδίου του ιδιωτικού δικαίου του οποίου η εφαρμογή γεννά πλείστα νομικά ζητήματα. Με το ...

Tags:
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & FAKE NEWS ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
:

Το βιβλίο «Παραπληροφόρηση & Fake News στο Διαδίκτυο» πραγματεύεται το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και των fake news στο διαδίκτυο κυρίως από ποινική και εγκληματολογική σκοπιά. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην κατασκευή, τη διάδοση και την πρόληψη της ...

Tags:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.