Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα για: ΕφΑΘ 8662/1996

Κλείσιμο
Βλέπετε αποτελέσματα απο την κατηγορία Επιχείρηση. Στην αριστερή στήλη μπορείτε να επιλέξετε προβολή αποτελεσμάτων από άλλες κατηγορίες.
Εξειδικεύστε την αναζήτηση σας


- Π. Ραπανάκης, Η ετήσια κανονική άδεια των μισθωτών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Ιούνιος 2014

... προκαταβάλλονται στο μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του, δεν συμψηφίζονται δε με ανώτερες των νόμιμων καταβαλλόμενες αποδοχές (ΕφΑθ 8662/1996). Οι αποδοχές και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά την ημέρα ενάρξεως της αδείας ή κατά τη λύση της εργασιακής ...

Tags: ΑΡΘΡΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
-Π. Ραπανάκης, Η ετήσια κανονική άδεια των μισθωτών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Ιούνιος 2016

... προκαταβάλλονται στο μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του, δεν συμψηφίζονται δε με ανώτερες των νόμιμων καταβαλλόμενες αποδοχές (ΕφΑθ 8662/1996). Οι αποδοχές και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά την ημέρα ενάρξεως της αδείας ή κατά τη λύση της εργασιακής ...

Tags: ΑΡΘΡΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Π. Ραπανάκης, Η ετήσια κανονική άδεια των μισθωτών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Ιούνιος 2018

... προκαταβάλλονται στο μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του, δεν συμψηφίζονται δε με ανώτερες των νόμιμων καταβαλλόμενες αποδοχές (ΕφΑθ 8662/1996). Οι αποδοχές και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά την ημέρα ενάρξεως της αδείας ή κατά τη λύση της εργασιακής ...

Tags: ΑΡΘΡΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Π. Ραπανάκης, Η ετήσια κανονική άδεια των μισθωτών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Ιούλιος 2022

... προκαταβάλλονται στο μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του, δεν συμψηφίζονται δε με ανώτερες των νόμιμων καταβαλλόμενες αποδοχές (ΕφΑθ 8662/1996). Οι αποδοχές και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά την ημέρα ενάρξεως της αδείας ή κατά τη λύση της εργασιακής ...

Tags: ΑΡΘΡΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Π. Ραπανάκης, Η ετήσια κανονική άδεια των μισθωτών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Ιούλιος 2021

... προκαταβάλλονται στο μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του, δεν συμψηφίζονται δε με ανώτερες των νόμιμων καταβαλλόμενες αποδοχές (ΕφΑθ 8662/1996). Οι αποδοχές και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά την ημέρα ενάρξεως της αδείας ή κατά τη λύση της εργασιακής ...

Tags: ΑΡΘΡΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Π. Ραπανάκης, Η ετήσια κανονική άδεια των μισθωτών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Ιούλιος 2020

... προκαταβάλλονται στο μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του, δεν συμψηφίζονται δε με ανώτερες των νόμιμων καταβαλλόμενες αποδοχές (ΕφΑθ 8662/1996). Οι αποδοχές και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά την ημέρα ενάρξεως της αδείας ή κατά τη λύση της εργασιακής ...

Tags: ΑΡΘΡΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Π. Ραπανάκης, Η ετήσια κανονική άδεια των μισθωτών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Ιούλιος 2023

... προκαταβάλλονται στο μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του, δεν συμψηφίζονται δε με ανώτερες των νόμιμων καταβαλλόμενες αποδοχές (ΕφΑθ 8662/1996). Οι αποδοχές και το επίδομα άδειας καταβάλλονται κατά την ημέρα ενάρξεως της άδειας ή κατά τη λύση της εργασιακής ...

Tags: ΑΡΘΡΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Α. Μετζητάκος, Επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων 2005
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Νοέμβριος 2005

... 1988,411. 12. ΑΠ 665/2000 ΔΕΝ 2000,1525, ΑΠ 1129/1984. 13. ΕφΑθ 436/2001 ΔΕΝ 2002,678, ΕφΑθ 2872/1996 ΔΕΝ 1998,342, ΕφΘεσ 2032/1989 ΔΕΝ 1990,25, ΕφΠειρ 754/1987 ΔΕΝ 1987,766, ΑΠ 1532/1983 ΔΕΝ 1984,777, ΑΠ 1682/1981 ΔΕΝ 1983,651, ΕφΑθ 8662/1996 ΔΕΝ 1998,269.

Tags: ΑΡΘΡΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
- Π. Ραπανάκης, Η ετήσια κανονική άδεια των μισθωτών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Ιούνιος 2015

... δε με ανώτερες των νόμιμων καταβαλλόμενες αποδοχές (Εφ Αθ 8662/1996). Οι αποδοχές και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά την ... δικανική κρίση περί πραγμάτωσης της εν λόγω αξιολογικής νομικής έννοιας (ΕφΑθ 39/1998). Η προσαύξηση 100% οφείλεται και για τμήμα ...

Tags: ΑΡΘΡΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Π. Ραπανάκης, Η ετήσια κανονική άδεια των μισθωτών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Ιούλιος 2019

... με ανώτερες των νόμιμων καταβαλλόμενες αποδοχές (Εφετείο Αθηνών 8662/1996). Οι αποδοχές και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά την ... κρίση περί πραγμάτωσης της εν λόγω αξιολογικής νομικής έννοιας (ΕφΑθ 39/1998). Η προσαύξηση 100% οφείλεται και για τμήμα ...

Tags: ΑΡΘΡΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.