Βρέθηκαν 4 αποτελέσματα για: ΑΝ 4194/2013

Κλείσιμο
Βλέπετε αποτελέσματα απο την κατηγορία Επιχείρηση. Στην αριστερή στήλη μπορείτε να επιλέξετε προβολή αποτελεσμάτων από άλλες κατηγορίες.
Εξειδικεύστε την αναζήτηση σας


- Λ. Στεφανής, Διακοπή εργασιών εταιρείας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Νοέμβριος 2016

... ή του Ν 959/1979, δικηγορικές εταιρείες του Ν 4194/2013, συμβολαιογραφικές εταιρείες του Ν 2830/2000 κ.λπ.). Για ... φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31.12.2016. Επίσης, αν η περίοδος εκκαθάρισης λήξει στις 10.11.2017, τότε η εταιρεία θα πρέπει ...

Tags: ΑΡΘΡΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ν. Σγουρινάκης, Η προκαταβολή φόρου επί των αμοιβών των δικηγόρων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Φεβρουάριος 2018

... τον ΓΔ. Το ποσό αναφοράς του Παραρτήματος Ι του Ν 4194/2013 που αναγράφεται στο γραμμάτιο είναι 149 ευρώ. Υπολογίζονται τα παρακάτω ... ο δικηγόρος ορίζεται σύνδικος, στις διαδικασίες πτώχευσης Περαιτέρω, αν με την έγγραφη συμφωνία περί αμοιβής για την παροχή των ...

Tags: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
- Π. Λιάζος, Πώς υπολογίζονται οι εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών μετά τον Ν 4387/2016
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Δεκέμβριος 2016

... με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013).Οι δικηγόροι αυτοί καταβάλλουν την εισφορά του πρώτου εδαφίου ... μη εξαρτημένης σχέσης εργασίας («μπλοκάκι»), από την 1.1.2017, αν έχουν παράλληλα για την ίδια απασχόληση σχέση εξαρτημένης εργασίας: • Θα ...

Tags: ΑΡΘΡΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Φορολογικές & λογιστικές επισημάνσεις Επιμ. Ν. Σγουρινάκης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Δεκέμβριος 2017

... 3 του άρθρου 39 του ΚΦΕ (εισόδημα από ακίνητη περιουσία), αναλόγως αν πρόκειται για ΝΠΔΔ / ίδρυμα ή ΝΠΙΔ., αντιστοίχως (βλέπε και ... Παράδειγμα: Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013, ως ισχύει), ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε είδους ενδίκων ...

Tags: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.