Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα για: ΑΝ 3469/2006

Κλείσιμο
Βλέπετε αποτελέσματα απο την κατηγορία Ψηφιακά Βιβλία. Στην αριστερή στήλη μπορείτε να επιλέξετε προβολή αποτελεσμάτων από άλλες κατηγορίες.
Εξειδικεύστε την αναζήτηση σας


Χ. Οι συνέπειες της δημοσιότητας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

... από τη δημοσίευση στο Τεύχος (βλ. άρθρο 7β § 13 Ν 2190/1920). Αν δεν δημοσιευτεί μια πράξη ή ένα στοιχείο στο Τεύχος σύμφωνα με το άρθρο 7β § ... κυκλοφορίας του ΦΕΚ (βλ. άρθρο 13 §§ 2 και 3 Ν 3469/2006). Παρά την κάπως ασαφή διατύπωση του άρθρου 7β § 13, εδ. ...

Tags: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
IV. Το Τεύχος (Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ)
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

... 7 § 7 Ν 3469/2006. Η δημοσίευση είναι κατ’ εξαίρεση πλήρης, όταν πρόκειται για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (άρθρο 43β § 5 στοιχ. α΄). Σύμφωνα με το άρθρο 7β § 1 εδ. γ΄, το οποίο είχε προστεθεί με το Ν 2941/2001 και την ισχύουσα, αν και εν ...

Tags: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΧΙ. Η δημοσιότητα της ΑΕ ειδικότερα
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

... και να είναι προσιτό στο κοινό (Βλ. άρθρο 15 Ν 3469/2006). Τηρείται μάλιστα και σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία είναι εν μέρει ... μέτοχοι [ΕφΑθ 660/2007 ΕλλΔνη 2007,895], εκτός και αν οι δύο τελευταίες κατηγορίες προσώπων συναλλάσσονται με την εταιρία ανεξάρτητα ...

Tags: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.