Αποτελέσματα ανά κατηγορία

Βρέθηκαν 100 αποτελέσματα για: ΑΝ 3419/2005

Κλείσιμο
Βλέπετε αποτελέσματα απο την κατηγορία ΒΙΒΛΙΑ. Στην αριστερή στήλη μπορείτε να επιλέξετε προβολή αποτελεσμάτων από άλλες κατηγορίες.
Εξειδικεύστε την αναζήτηση σας


Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Επιμέλεια: Ι. Δρυλλεράκης, Ε. Δρυλλεράκης, Κ. Γιαννίκας

Η παρούσα, χρηστική και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση περιλαμβάνει, καταρχήν, τον Ν 4548/2018 (για την ΑΕ, όπως ισχύει μετά και τον Ν 4601/2019) και τον Ν 4601/2019 (για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς), καθώς και μια Σύνοψη των κύριων αλλαγών, που επέφερε ο ...

Tags: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕ
ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ & ΕΠΕ
Συγγραφέας: Α. Σπυρίδωνος

Η 3η έκδοση του βιβλίου Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ - Ερμηνεία κατ΄άρθρο, με νομοθεσία, νομολογία, πίνακες και υποδείγματα, έκτασης 1552 σελίδων, παρέχει εξαντλητική ερμηνεία και κάλυψη του νομικού πλαισίου των δύο εταιρικών τύπων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ...

Tags: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ)

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.