Βρέθηκαν 69 αποτελέσματα για: ΑΝ 3302/2004

Κλείσιμο
Βλέπετε αποτελέσματα απο την κατηγορία Βήμα Λογιστών. Στην αριστερή στήλη μπορείτε να επιλέξετε προβολή αποτελεσμάτων από άλλες κατηγορίες.
Εξειδικεύστε την αναζήτηση σας


'Αδεια και επίδομα αδείας εργάτη καθαριότητας Ι.Δ.Ο.Χ.
19-03-2012

... κανονικής άδειας (αναλογικά), από την πρώτη ημέρα της απασχόλησής του. Επί πλέον, με νέα διάταξη του Ν. 3302/2004, που προστέθηκε στον ΑΝ 539/1945, καθιερώνεται η υποχρέωση του εργοδότη να χορηγήσει αναλογική άδεια στον εργαζόμενο, για το πρώτο ημερολογιακό ...

Tags: Εργατικά
Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας . Χαρακτηριστικά της Αφανούς Εταιρείας
04-03-2008

... 5 παραγρ. 4 Α.Ν. 539/45, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3302/2004, σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, αποχώρηση κ ... , εκείνα δηλαδή, τα οποία θα δικαιούταν  να λάβει, αν κατά το χρονικό σημείο της λύσης της σχέσης εργασίας και ...

Tags: Ασφαλιστικά, Εργατικά
Καλοκαιρινή άδεια
24-07-2007

... έτος στον ίδιο εργοδότη;   ΑΠΑΝΤΗΣΗ   Με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004 αντικαθίσταται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 ... ή των 25 ημερών (εργασίμων). Η διαφορά είναι ότι αν, επί παραδείγματι, ο μισθωτός απολυθεί ή αποχωρήσει οικειοθελώς, πριν ...

Tags: Ασφαλιστικά, Εργατικά
Αλλαγή του ωραρίου εργασίας
02-06-2011

... 4 και επομένως να μη πληρώνει το ρεπό; Δεύτερον, αν από τις 5ημέρες εργασίας δεν εργαστεί 1 μέρα δικαιούται ρεπό; ... αδικαιολόγητου πλουτισμού, πλέον της προσαύξησης της κατ΄ εξαίρεση υπερωρίας (Ν 3302/2004). Ωστόσο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3846 ...

Tags: Ασφαλιστικά, Εργατικά
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
20-12-2019

... επιχείρηση. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του N 3302/2004 η δυνατότητα χορήγησης τμηματικής άδειας επεκτάθηκε πέραν του πρώτου ημερολογιακού ... αδείας ορίζονται σε είκοσι μία (21) ημέρες αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας υπό ...

Tags: Ασφαλιστικά, Εργατικά

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.