Βρέθηκαν 57 αποτελέσματα για: ΑΝ 3301/2004

Κλείσιμο
Βλέπετε αποτελέσματα απο την κατηγορία Νομοθεσία. Στην αριστερή στήλη μπορείτε να επιλέξετε προβολή αποτελεσμάτων από άλλες κατηγορίες.
Εξειδικεύστε την αναζήτηση σας


ΠΟΛ 1025/16.2.2005
16-02-2005

... διατάξεων του άρθρου 12 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.3301/2004 (ΦΕΚ 263Α΄) «Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή ... περιόδων που λήγουν μέχρι την 30/6/2005 ανεξάρτητα αν αυτές έχουν ήδη λήξει πριν την δημοσίευση του κοινοποιούμενου άρθρου ...

Tags: ΠΟΛ
ΠΟΛ 1052/15.03.07
16-03-2007

... πλέον εξαντλητικά από τις διατάξεις του μεταγενέστερου νόμου ν.3301/2004. 8. Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού ... 1042617/1303/ΔΕ-Α-/ΠΟΛ 1071/4.5.2006 εγκύκλιο, ελέγχεται αν το δηλούμενο από τον υποκείμενο, τίμημα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου υπολείπεται της ...

Tags: ΠΟΛ
Ν 3470/2006
08-06-2006

... ,όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν 3301/2004 (ΦΕΚ Α΄ 263), αντικαθίσταται ως εξής:   «Η άρνηση επιλεγμένου ... νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Tags: Νόμος
ΠΟΛ 1056/23.3.2007
23-03-2007

... εντύπων όπως αυτές προκύπτουν από τις αναγραφόμενες τιμές πώλησης, ανεξάρτητα αν διατίθενται ή όχι μαζί με ένθετα (περιοδικά, CD κ.λ ... του Ελληνικού Δημοσίου με βάση το άρθρο 17 του ν. 3301/2004, έχουν την δυνατότητα να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους τις ...

Tags: ΠΟΛ
ΠΟΛ 1068/2.5.2006
02-05-2006

... στα φορολογικά κέρδη (ή ζημία) της χρήσης, που θα προέκυπταν αν η επιχείρηση δεν υπαγόταν στα ΔΛΠ, καθόσον  η διαφορά κερδών ... φορολογίας με βάση την παρ. 16 του αρ. 13 του Ν. 3301/2004. Για το λόγο αυτό, τα φορολογικά αποτελέσματα έχουν τους ίδιους κωδικούς ( ...

Tags: ΠΟΛ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.