To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 163/2019, Οκτώβριος 2019
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, σ. 781
Επόμενο: Π. Γιώτης, Σύντομος σχολιασμός και παρουσίαση εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων
<b>Π. Γιώτης</b>, Σύντομος σχολιασμός και παρουσίαση εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

Δ. Γαρνέλης, Ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ

Πράξη γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η κατάργηση των χειρόγραφων τιμολογίων και αποδείξεων καθώς και όλων των παρεπόμενων παθογενειών που δημιουργούνται.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων έχει αναφερθεί πολλάκις στην ύπαρξη ενός σχεδιασμού που αφορά στην ομαλή μετάβαση στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Με το βήμα αυτό θα καταστεί εφικτό να αφαιρεθούν από τις επιχειρήσεις διάφορες υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών, και παράλληλα να διευκολυνθούν άλλες δηλωτικές διαδικασίες, παρακολουθώντας και τη διακίνηση των αγαθών με διασταυρώσεις αλλά και την ανάλυση κινδύνου για τις επιλογές υποθέσεων προς έλεγχο.

Το νομικό πλαίσιο υπάρχει και βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015 με το άρθρο 14 του Ν.4308/2014 , στο οποίο και τίθεται ο κανόνας για το τι είναι τελικά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν την εγκυρότητά του. Ο παραπάνω αναφερόμενος νόμος δεν είναι τίποτα άλλο από την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας 112/2006.

Ήδη η Ιταλία θέσπισε πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση της απάτης του ΦΠΑ. Το έλλειμμα, εξαιτίας της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ που παρουσίαζε η Ιταλία, ήταν από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και αποτελούσε το 23% περίπου του συνολικού Ευρωπαϊκού ελλείμματος.

Με τη σειρά της λοιπόν και η Ελληνική Αρχή προχωρά στην άμεση καθιέρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να εκδίδουν σε ηλεκτρονική μορφή τα τιμολόγια για τις μεταξύ τους συναλλαγές, με υποχρεωτική έναρξη ισχύος την 01/01/2020. Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις θα έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν αυτόματα τα δεδομένα των εκδιδόμενων στοιχείων στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να προχωρήσει αυτόματα η επεξεργασία και διασταύρωσή τους. Mε αυτόν τον τρόπο θα δημιουργούνται σε ειδική πλατφόρμα και τα ηλεκτρονικά βιβλία της επιχείρησης από τα οποία θα προκύπτουν άμεσα τα αποτελέσματα και οι διασταυρώσεις που απαιτούνται.

Συνέπεια της εφαρμογής της "ηλεκτρονικής τιμολόγησης" θα είναι η κατάργηση της χρονοβόρας και υψηλού διαχειριστικού κόστους για τις επιχειρήσεις διαδικασίας εκτύπωσης και διακίνησης των τιμολογίων σε έγχαρτη μορφή για όλες τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων.

Με αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, η φορολογική αρχή θα είναι σε θέση να γνωρίζει και να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το ύψος των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων αφού επί της ουσίας τα ελεγκτικά κέντρα του υπουργείου οικονομικών θα είναι on line συνδεδεμένα με τα λογιστήρια των επιχειρήσεων.

Έτσι, θα εξαλειφθεί -αν όχι πλήρως- σε μεγάλο βαθμό, το φαινόμενο της έκδοσης πλαστών τιμολογίων ενώ θα είναι άμεσα διαθέσιμα στις φορολογικές αρχές για διασταυρώσεις και επαληθεύσεις με το τραπεζικό σύστημα.

Ειδικότερα, με την καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης το υπουργείο οικονομικών θα εγκαθιδρύσει καθεστώς τριπλού ελέγχου διασταύρωσης των στοιχείων των εκδιδόμενων τιμολογίων.

Η τριπλή διασταύρωση θα γίνεται μεταξύ των εξής μερών:

o Της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την άμεση και ηλεκτρονική παραλαβή των στοιχείων των πωλήσεων των επιχειρήσεων καθημερινά,

o Των τραπεζών, με τις ηλεκτρονικές πληρωμές,

o Των δύο εκάστοτε συναλλασσόμενων, με την ηλεκτρονική αποστολή των στοιχείων των εκδοθέντων τιμολογίων από τον εκδότη στον λήπτη και την αποδοχή και επιβεβαίωση των στοιχείων της συναλλαγής από την πλευρά του εκάστοτε λήπτη.

Συμπερασματικά, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης διότι έχει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη φορολογική αρχή αφού αφενός συμβάλλει στη θεαματική μείωση λαθών, στον πιο γρήγορο κύκλο πληρωμών, στην καλύτερη διαχείριση ρευστότητας και αφετέρου στην αντιμετώπιση της φόρο αποφυγής και φοροδιαφυγής που τόσα πολλά προβλήματα έχει προκαλέσει στην Ελληνική οικονομία.

Για να μπορέσει να εξασφαλίσει τα μέγιστα οφέλη και την άμεση υλοποίηση του έργου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η φορολογική διοίκηση δημιούργησε και δημοσιοποίησε την ηλεκτρονική πλατφόρμα mydata μέσω της οποίας θα υλοποιηθεί και όλη η προσπάθεια. Για τη μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών που υπάρχουν στα λογιστήρια το όλο έργο τέθηκε σε διαβούλευση.

Τι είναι όμως και από τι αποτελείται αυτή η πλατφόρμα; Και κυρίως ποιους αφορά;

Καταρχήν, αφορά όλες τις επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα ΕΛΠ και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

Οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαβιβάζουν δεδομένα μέσω της ηλεκτρονικής διαβίβασης όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν 3842/2010 . Τα δεδομένα που διαβιβάζονται περιλαμβάνουν:

o όλα τα παραστατικά που εξέδωσαν ανά φορολογικό έτος (χονδρικής, λιανικής και λοιπά),

o τα παραστατικά εξόδων που έλαβαν από εκδότες που δεν είναι υπόχρεοι να τα διαβιβάζουν για λογαριασμό τους (π.χ. αγορές - έξοδα λιανικής, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές κ.α.),

o παραστατικά εγγραφών τακτοποίησης εσόδων - εξόδων που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε φορολογικού έτους (π.χ. μισθοδοσία, αποσβέσεις, αναμορφώσεις εσόδων-εξόδων κ.α.)

Απώτερος σκοπός της παραπάνω ηλεκτρονικής διαδικασίας είναι η συμφωνία των λογιστικών αρχείων των υπόχρεων επιχειρήσεων με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ.

Σε ό,τι αφορά τους τρόπους διαβίβασης των δεδομένων, οι υπόχρεες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τη διαβίβαση με τους εξής τρόπους:

1. Εμπορικό - Λογιστικό Πρόγραμμα

2. Ειδική Φόρμα Καταχώρησης Δεδομένων στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (κυρίως επιχειρήσεις που εκδίδουν μικρό αριθμό παραστατικών ετησίως).

3. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (Φ.Η.Μ.) μόνο στην περίπτωση συναλλαγών λιανικής

4. Πάροχοι Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Η επιλογή του τρόπου διαβίβασης δεδομένων των λογιστικών αρχείων στην πλατφόρμα mydata, είναι στη διακριτική ευχέρεια των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, και στα πλαίσια της ανάγκης για τυποποίηση, ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική διαβίβαση και η ομοιόμορφη καταχώρηση δεδομένων παραστατικών στην ΑΑΔΕ, ορίστηκαν και ορισμένες υποκατηγορίες παραστατικών οι οποίες και αναλυτικά θα παρουσιάζονται στην σχετική πλατφόρμα.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις ως εκδότες παραστατικών θα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά μόνο τις παρακάτω περιπτώσεις παραστατικών:

o Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη - ημεδαπής / αλλοδαπής

Είναι τα παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Εκδότη και του Λήπτη για συναλλαγές ημεδαπής / αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές χονδρικής (Β2Β). Περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G).

o Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη - ημεδαπής / αλλοδαπής

Είναι τα παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης μόνο του Εκδότη για συναλλαγές λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές λιανικής (B2C).

Tα αντικριζόμενα παραστατικά ενημερώνουν αυτοματοποιημένα ως έσοδα για την πλευρά του εκδότη με ένδειξη αποστολέα «Εκδότης», και ως έξοδα την πλευρά του λήπτη με ένδειξη αποστολέα «Αντισυμβαλλόμενος Εκδότης» (μόνο για λήπτες ημεδαπής)

Τα μη αντικριζόμενα παραστατικά κατηγορίας ενημερώνουν μόνο την πλευρά του εκδότη με ένδειξη αποστολέα «Εκδότης».

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις ως λήπτες παραστατικών διαβιβάζουν δεδομένα μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

o Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη - ημεδαπής / αλλοδαπής

Είναι παραστατικά αγοράς αγαθών, εξόδων, υπηρεσιών για τα οποία έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής πώλησης όπου δεν περιέχονται τα στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης ως λήπτριας.

o Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη - ημεδαπής / αλλοδαπής

Είναι παραστατικά αγοράς αγαθών / υπηρεσιών που περιέχουν, τα στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης λήπτη με εκδότη:

α) είτε επιχείρηση αλλοδαπής π.χ. ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - εισαγωγές από τρίτες χώρες,

β) είτε μη υπόχρεη επιχείρηση / οντότητα ημεδαπής π.χ. ΕΦΚΑ,

γ) είτε από Εκδότη ημεδαπής της που παρέλειψε να διαβιβάσει τη σχετική Σύνοψη μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Ειδικά για τη διαβίβαση παραστατικών που οι επιχειρήσεις έχουν λάβει από υπόχρεους εκδότες ημεδαπής οι οποίοι παρέλειψαν να τα διαβιβάσουν στην ΑΑΔΕ μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, αυτά ενημερώνουν τόσο την πλευρά των εξόδων τους, όσο και την πλευρά των εσόδων των υποδεικνυόμενων εκδοτών, με ένδειξη αποστολέα

«Λήπτης - Παράλειψη Διαβίβασης Εκδότη».

Επίσης, οι επιχειρήσεις, προκειμένου να συμφωνούν τα Λογιστικά τους Αρχεία με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ, διαβιβάζουν και τις όποιες εγγραφές τακτοποίησης εσόδων-εξόδων.

Τέτοιες είναι οι εγγραφές που προσδιορίζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των υπόχρεων επιχειρήσεων διακριτά για μισθοδοσία μηνιαία - αποσβέσεις ετήσια, συγκεντρωτικά για λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων / εξόδων π.χ. προβλέψεις, αναμορφώσεις κ.α. στο τέλος κάθε φορολογικού έτους.

Οι εγγραφές τακτοποίησης ενημερώνουν αυτοματοποιημένα την πλευρά των εσόδων τους ή την πλευρά των εξόδων τους, ανάλογα την περίπτωση, με ένδειξη αποστολέα «Εγγραφές Οντότητας».

Από τα παραπάνω προκύπτουν ανά κατηγορία παραστατικών (συναλλαγών - λογιστικών εγγραφών) οι διακριτοί ρόλοι ηλεκτρονικής διαβίβασης για κάθε επιχείρηση δηλαδή: εκδότης, λήπτης, λήπτης - παράλειψη διαβίβασης.

Στη συνέχεια μέσα από την mydata πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα των σχηματιζόμενων ηλεκτρονικών βιβλίων τους.

Η πρώτη αντιπαραβολή γίνεται την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των κάθε είδους δηλώσεων.

Σε περίπτωση κατ' αρχήν ασυμφωνίας, η ΑΑΔΕ θα αποστέλλει αυτοματοποιημένα μηνύματα στις επιχειρήσεις, ώστε αυτές να προβούν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες (π.χ. διαβίβαση παραστατικών από τον λήπτη, τροποποιητικής δήλωσης κλπ.)

Αμέσως μετά το εύλογο χρονικό διάστημα που θα έχει ορισθεί (κατʼ αρχήν δίμηνο), τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων θα αντιπαραβάλλονται εκ νέου με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους.

Από τη δεύτερη αντιπαραβολή δύναται να προκύψει:

1. Συμφωνία

2. Δικαιολογημένη ασυμφωνία

3. Αδικαιολόγητη ασυμφωνία

Η περίπτωση της δικαιολογημένης ασυμφωνίας μπορεί να υπάρξει στις περιπτώσεις ειδικών εξαιρέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις ( π.χ. άρθρο 39Β του κώδικα ΦΠΑ).

Στην περίπτωση αδικαιολόγητης ασυμφωνίας και ανάλογα με την αξιολόγηση της σοβαρότητας των αποκλίσεων, η επιχείρηση θα οδηγείται σε φορολογικό έλεγχο και ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μια μεγάλη καινοτομία η οποία υπό προϋποθέσεις και εφόσον όλα λειτουργήσουν σε απόλυτη αρμονία και συνεννόηση θα αποφέρει σημαντικά οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους. Θα οδηγήσει, μετά βεβαιότητας, σε μείωση διαχειριστικού κόστους, σε κατάργηση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών, σε απλούστευση των διαδικασιών επιστροφής φόρων καθώς και σε βελτιστοποίηση της στόχευσης των υποθέσεων που επιλέγονται προς έλεγχο, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας συναντώ μέσα από το πρώτο μου σημείωμα, ως Διευθυντής Σύνταξης του αγαπημένου μου, από χρόνια, περιοδικού. Διαδέχομαι έναν πολύ άξιο και αγαπητό σε όλους μας άνθρωπο, τον κ. Νίκο Σγουρινάκη, τον οποίο ευχαριστώ για την στήριξη και ο οποίος φυσικά θα παραμείνει κοντά μας μέσα από τα άρθρα του. Σας θέλω δίπλα μου στην προσπάθεια να ανοίξουμε νέους δρόμους στη γνώση και στην ενημέρωση. Και όπως μου αρέσει να λέω «Αν δεν υπάρχει δρόμος, εμείς θα ανοίξουμε τον δρόμο»...

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.