To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 158/2019, Απρίλιος 2019
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, σ. 293
Επόμενο: Π. Γιώτης, Σύντομος σχολιασμός και παρουσίαση εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων
<b>Π. Γιώτης</b>, Σύντομος σχολιασμός και παρουσίαση εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

Ν. Σγουρινάκης, Η νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων

Η νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων & προκαταβλητέων φόρων

Η καθολική ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων αμοιβών / αποδοχών και παρακρατούμενων φόρων, από κάθε πηγή εισοδήματος (μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας, μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα), ήταν τελευταία ένα επίμονο αίτημα των εμπλεκόμενων φορέων. Ήδη, η ΑΑΔΕ, παρουσίασε την νέα ηλεκτρονική διαδικασία, με την συμπλήρωση πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν τόσο τους υπόχρεους υποβολής των δηλώσεων αμοιβών και παρακρατήσεων φόρων, όσο και τους, κατά περίπτωση, δικαιούχους. Στην εφαρμογή αυτή μπορούν να υποβληθούν έξι (6) διαφορετικά είδη δηλώσεων αμοιβών και απόδοσης παρακρατούμενων / προκαταβλητέων φόρων. Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις θα ακολουθούν τις πηγές των εισοδημάτων, ήτοι: α. Από μισθωτή εργασία και συντάξεις, β. Από επιχειρηματική δραστηριότητα (παρακράτηση φόρου), γ. Από επιχειρηματική δραστηριότητα (προκαταβλητέος φόρος), δ. Από μερίσματα, ε. Από τόκους, στ. Από δικαιώματα

Κάθε υποβολή μπορεί να περιλαμβάνει ένα μόνο είδος δήλωσης. Η περιοδικότητα υποβολής της δήλωσης είναι μηνιαία και ακολουθεί την καταβολή της αμοιβής. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης, τα βήματα υποβολής των δηλώσεων είναι τα παρακάτω:

1ο βήμα: Παραγωγή του αρχείου υποβολής

Η παραγωγή του αρχείου υποβολής θα γίνει από συγκεκριμένη εφαρμογή δημιουργίας αρχείων προς υποβολή (συμπιεσμένο αρχείο zip) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, σε σχετικό link. Σημειώνεται ότι παραλλαγή της εφαρμογής αυτής έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την υποβολή των αρχείων βεβαιώσεων αποδοχών. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας τριών (3) ειδών αρχείων ανάλογα με την πηγή του εισοδήματος, όπως γινόταν μέχρι τώρα σε ετήσια βάση, με τα αρχεία βεβαιώσεων. Το αρχείο θα περιλαμβάνει αναλυτικά, ανά ΑΦΜ, την απόδοση της εκάστοτε αμοιβής, και των παρακρατούμενων φόρων, εισφορών και τελών χαρτοσήμου, όπου υπάρχουν, σύμφωνα με την κωδικοποίηση των ειδών των, κατά περίπτωση, αμοιβών για τις παραπάνω πηγές εισοδήματος.

2ο βήμα: Υποβολή αρχείου

Μετά την παραγωγή του αρχείου, αυτό θα υποβάλλεται για να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου του αρχείου είναι σημαντικός, καθώς αποτελεί προσδιοριστικό στοιχείο της δήλωσης που θα υποβληθεί στη συνέχεια.

3ο βήμα: Υποβολή δήλωσης

Μετά την υποβολή του αρχείου και την ολοκλήρωση του 2ου βήματος, με την λήψη του αριθμού πρωτοκόλλου, ακολουθεί η καθεαυτή υποβολή της δήλωσης, με την χρήση του link των «Δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και άλλων δηλώσεων» με την ονομασία «Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα». Η εφαρμογή αφορά δηλώσεις αρχικές, και τροποποιητικές από το έτος 2019 και μετά. Προσοχή! Οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου από μισθωτή εργασία και συντάξεις καθώς και από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχουν υποβάλει ήδη δηλώσεις για τον μήνα Ιανουάριο του 2019, θα πρέπει να προβούν, μέχρι την 31/12/2019, σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης της ως άνω περιόδου, προκειμένου να σχηματισθεί στην ΑΑΔΕ το αναλυτικό αρχείο εγγραφών του Ιανουαρίου 2019 (βλέπε τις αποφάσεις: Α.1099/2019 και Α.1101/2019 ΑΑΔΕ).

Η προηγούμενη εφαρμογή, που χρησιμοποιήθηκε μέχρι τώρα (2018), «Προσωρινή Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις καθώς και από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» θα εξακολουθεί να παραμένει ενεργή για τα έτη 2014 έως και 2018, όπου και θα υποβάλλονται οι αρχικές και οι τροποποιητικές δηλώσεις των ετών αυτών, εφόσον προκύπτει κάποιος λόγος. Ωστόσο, οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις τόκων, μερισμάτων και δικαιωμάτων, θα υποβάλλονται στην ΔΟΥ, σε έντυπη μορφή για τις πληρωμές των αμοιβών αυτών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τις 20/3/2019.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τα παραπάνω, η λογιστική κοινότητα και τα λογιστήρια των επιχειρήσεων είναι αυτοί που όχι απλώς θα διεκπεραιώνουν, αλλά σε σημαντικό βαθμό θα οργανώνουν την διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης των φόρων, δημιουργώντας τα αναγκαία αρχεία για τον έλεγχο των εισοδημάτων από την Φορολογική Διοίκηση. Μείωση της εργασίας στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, αύξηση του όγκου απασχόλησης στα λογιστήρια, με ταυτόχρονη μετάθεση των ευθυνών στον ιδιωτικό τομέα.

Ας ελπίσουμε ότι το κράτος θα αναγνωρίσει τον καθημερινό αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις και την σημαντική βοήθεια που προσφέρει η λογιστική κοινότητα στη δημόσια διοίκηση.

Συνεργασία λοιπόν και όχι με την παραμικρή αστοχία, να επιβάλλονται πρόστιμα και ποινές...

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.